Poznaj nasz zespół

Nasz ruch przebudzeniowy jest oficjalną i zarejestrowaną w ministerstwie federacją, która działa pod nazwą Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii „Obóz Boży”. To apostolsko-proroczy ruch, który przygotowuje uczniów czasów końca – uwalnia apostolską naukę i proroczą korektę. Na czele federacji stoją apostoł Artur Ceroński i prorok Agata Cerońska.
Poznaj nas i skontaktuj się z ludźmi, którzy swoim życiem prezentują Boży standard. Jeśli chcesz doświadczyć realnie Boga napisz do wspólnoty, która jest najbliżej Twojej lokalizacji.
Artur i Agata Cerońscy

Warszawa

Kościół Mocy

pastorzy:

Artur Ceroński – tel. 517878656

Agata Cerońska – tel. 506310894

Michał Korgol – tel. 503465944

łukasz i Ewa Popiołek

Kraków

Kościół Bożego Królestwa

pastorzy:

Łukasz Popiołek – tel. 608167533

Ewa Popiołek – tel. 600320949

Mateusz Łakomski

Gliwice

Kościół Chrześcijański „Królestwo Niebieskie”

pastor:

Mateusz Łakomski – tel. 790286530
Teresa Romanowska

Wałbrzych

Kościół Boży „Dom Modlitwy”

pastor:

Teresa Romanowska – tel. 507166993
Elżbieta Baranowska

Polkowice

Kościół „Źródło Życia Wolnych w Chrystusie”

pastor:

Ela Baranowska – tel. 695515218
Bartosz Michałów

Poznań

Kościół Chrześcijański „Płomień Pana”

pastor:

Bartosz Michałów – tel. 510026361
Marzena i Grzegorz Muszyńscy

Moordrecht (Holandia)

Misja kościelna Kościół Prawdy i Miłości Bożej

misjonarze:

Marzena Muszyńska – tel. +31 644876131

Grzegorz Muszyński – tel. +31 626779551

Joanna Kowalska

Świnoujście

Misja kościelna w Świnoujściu

misjonarz:

Joanna Kowalska – tel. 535 359 339
Michał Reszka

Szczecin

Misja kościelna w Szczecinie

misjonarz:

Michał Reszka – tel. 665558278
Magdalena Gościńska

Starachowice

Misja kościelna w Starachowicach

misjonarz:

Magdalena Gościńska – tel. 602 516 840
Kennedy Mnai Wasonga

Webuye (Kenia)

World Revival and Salvation Ministries

pastor

Keenedi Mnayi Wasonga – tel. +254 726445623

Apostolski delegat w Polsce:

Michał Korgol – tel. 503465944

Preathipadu (Indie)

Hope to the Unreached Millions

pastor

Immanuel Masa – tel.+91 73060 63939

Apostolski delegat w Polsce:

Tomasz Dorożała – tel. 794347966
Michał i Julita Korgol

Warszawa

Służba apostolska Michał i Julita Korgol

Michał Korgol – tel. 503465944

Julita Korgol – tel. 608584111

Tomasz Dorożała

Gdańsk

Służba apostolska „Ogień Przebudzenia” Tomasz Dorożała

"Potęga Nieba" Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii

pastor

Tomasz Dorożała – tel. 794347966
Rafał Grodzki

Warszawa

Służba ewangelizacyjna „Kaznodzieja ulicy” Rafał Grodzki

Rafał Grodzki – tel. 575191557
Krystian Puchała

Rzeszów

Służba ewangelizacyjna Krystian Puchała

Krystian Puchała – tel. 537396482
Marek Cypliński-Zippel

Sarajewo

Misja w Bośni

Marek Zippel-Cypliński – tel.+387 667 38 550

Sprawdź nasze cele

Zaludnianie nieba

Chcemy wywierać szeroko pojęty wpływ na świat, aby przyprowadzić do Jezusa jak największej liczby ludzi. Ten cel realizujemy poprzez wszelkiego rodzaju zbiorowe i indywidualne ewangelizacje – również z wykorzystaniem mediów.

Tworzenie narodu

Tworzymy kulturę Chrystusową oraz uczniów czasów końca. To znaczy, że wdrażamy w życie odrodzonych z Bożego Ducha ludzi najwyższej rangi wartości duchowych i zasad Bożych. Czynimy też z ludzi odrodzonych z Bożego Ducha skutecznych propagatorów Bożych prawideł, poprzez uzdrawianie ich dusz, doprowadzanie do osiągania przez nich życiowego sukcesu i „życiowy trening” – czyli naukę, jak funkcjonować na wysokim poziomie życia duchowego i psycho-fizycznego. Realizacja tego celu wiąże się ze swoistego rodzaju separacją, czyli absolutnym unikaniem współpracy na równożędnym poziomie w istniejącymi już ruchami chrześcijańskimi, które nie propagują w prawidłowy sposób wartości, jakie wyznajemy. Realizując ten cel proponujemy istniejącym ruchom – zamiast równorzędnej współpracy – jurysdykcję apostolską.

Budowanie struktury

Zakładamy kościoły i tworzymy indywidualne służby wśród odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. Nadajemy zakładanym wspólnotom kościelnym charakter rodziny, objawienia Boga na ziemi i armii, czyli „kola ratunkowego” dla świata. Rozwijamy lokalne wspólnoty kościelne i dbamy o ich życiową kondycję.

Rozwój perspektywy proroczej

Zmierzamy do tego, by być coraz silniejszym głosem do Kościoła i tego świata. Ten „głos”, to publiczna informacja o tym, co Bóg mówi „teraz”.
Realizując ten cel:

– chronimy to, co osiągamy,

– wyznaczamy duchowy kierunek szeroko pojętego Kościoła w obecnym czasie,

– rozpoznajemy „czasy i pory”, czyli to, kiedy, gdzie i jak działać,

– prawidłowo określamy zjawiska duchowe i psychofizyczne w obecnym czasie,

– „sprawiedliwie osądzamy”, czyli prawidłowo oceniamy obecne działania szeroko pojętego Kościoła oraz światowych ruchów.

Zmiana pokrzywionej doktryny

Diagnozujemy doktrynalne wypaczenia i wprowadzamy prawidłową doktrynę. Robimy to poprzez jej praktykowanie w codziennym życiu oraz tworzenie kanałów przekazu prawidłowej doktryny, tak by dotarła do szeroko pojętego Kościoła.
W praktyce:

– piętujemy wykrzywiony obraz prawdy,

– prezentujemy prawidłowy obraz prawdy,

– prawidłowo wartościujemy i tłumaczymy Biblię,

– ustawicznie propagujemy prawidłowy obraz prawdy przez różnego rodzaju publikacje,

– tworzymy cykle tematycznych nauczań, które wyczerpują określone zagadnienia.