Przejdź do treści

Poznaj nasz zespół

Nasz ruch przebudzeniowy jest oficjalną i zarejestrowaną w ministerstwie federacją, która działa pod nazwą Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii „Obóz Boży”. To apostolsko-proroczy ruch, który przygotowuje uczniów czasów końca – uwalnia apostolską naukę i proroczą korektę. Na czele federacji stoją apostoł Artur Ceroński i prorok Agata Cerońska.
Poznaj nas i skontaktuj się z ludźmi, którzy swoim życiem prezentują Boży standard. Jeśli chcesz doświadczyć realnie Boga napisz do wspólnoty, która jest najbliżej Twojej lokalizacji.
Artur i Agata Cerońscy

Warszawa

Kościół Mocy

pastorzy

Artur Ceroński – tel. 517 878 656
Agata Cerońska – tel. 506 310 894
Michał Korgol – tel. 503 465 944

Kraków

Kościół Bożego Królestwa

pastorzy

Łukasz Popiołek – tel. 608 167 533
Ewa Popiołek – tel. 600 320 949

Gliwice

Kościół Chrześcijański „Królestwo Niebieskie”

pastor

Mateusz Łakomski – tel. 790 286 530

Wałbrzych

Kościół Boży „Dom Modlitwy”

pastor

Teresa Romanowska – tel. 507 166 993

Białystok

Kościół Dzień Zbawienia

pastorzy

Michał Korgol – tel. 503 465 944
Julita Korgol – tel. 608 584 111
Rafał Kłosiński – tel. 501 608 898 (kontakt w Białymstoku)

 

Moordrecht (Holandia)

Kościół Prawdy i Miłości Bożej

pastorzy

Marzena Muszyńska – tel. +31 644 876 131
Grzegorz Muszyński – tel. +31 626 779 551

Szczecin

Wspólnota Chrześcijańska "Twierdza Słowa"

pastor

Artur Mazurkiewicz – tel. 515 711 329

Rzeszów

Kościół "Wspólnota apostolska"

pastor

Krystian Puchała – tel. 572 662 810, 537 396 482

Warszawa

Służba wstawienniczo-prorocza Ewa Łokińska

prorok

Ewa Łokińska – tel. 501815825

Webuye (Kenia)

World Revival and Salvation Ministries

pastor

Keenedi Mnayi Wasonga – tel. +254 726 445 623

apostolski delegat w Polsce

Michał Korgol – tel. +48 503 465 944

Warszawa

Służba apostolska Michał i Julita Korgol

Michał Korgol – tel. 503 465 944
Julita Korgol – tel. 608 584 111

Preathipadu (Indie)

Hope to the Unreached Millions

pastor

Immanuel Masa – tel.+91 730 606 39 39

apostolski delegat w Polsce

Tomasz Dorożała – [email protected]

Warszawa

Służba ewangelizacyjna „Kaznodzieja ulicy” Rafał Grodzki

Rafał Grodzki – tel. 575 191 557

Gdańsk

Służba apostolska „Ogień Przebudzenia” Tomasz Dorożała

"Potęga Nieba" Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii

pastor

Tomasz Dorożała – [email protected]

Rumunia

Międzynarodowa Służba Misyjna Malwina Lisiecka Ministries

misjonarz

(baza: Warszawa, działalność: Rumunia)
Malwina Lisiecka – tel.: +48 601 349 556

Kolumbia

Międzynarodowa Służba Misyjna Mateusz Wnukowski Ministries "Głos Przebudzenia"

misjonarze

(baza: Warszawa, działalność: Kolumbia)
Mateusz Wnukowski – tel. +48 503 040 751
Emily Wnukowska

Bydgoszcz

Punkt misyjny w Bydgoszczy

lider grupy

Dagmara Biskup – tel. 531 851 152

Płock, Włocławek

Służba misyjna "Jezus jest Panem"

misjonarz

Agata Cerońska – tel. 506 310 894

Radom

Kościół Pełnej Ewangelii "Uzdrowienie"

pastor

Rafał Dysiński – tel. 452 068 979

Lublin

Służba misyjna w Lublinie

misjonarz

Joanna Kaźmierczak – 535 359 339

Szczecin

Służba Ewangelizacyjna "Rdzeń Nieba" Artur i Roksana Mazurkiewicz

ewangeliści

Artur Mazurkiewicz – tel. 515711329
Roksana Mazurkiewicz – tel. 514476958

Nasze cele

Zaludniamy niebo

Chcemy wywierać szeroko pojęty wpływ na świat, aby przyprowadzić do Jezusa jak największej liczby ludzi. Ten cel realizujemy poprzez wszelkiego rodzaju zbiorowe i indywidualne ewangelizacje – również z wykorzystaniem mediów.

Tworzymy naród

Tworzymy kulturę Chrystusową oraz uczniów czasów końca. To znaczy, że wdrażamy w życie odrodzonych z Bożego Ducha ludzi najwyższej rangi wartości duchowych i zasad Bożych. Czynimy też z ludzi odrodzonych z Bożego Ducha skutecznych propagatorów Bożych prawideł, poprzez uzdrawianie ich dusz, doprowadzanie do osiągania przez nich życiowego sukcesu i „życiowy trening” – czyli naukę, jak funkcjonować na wysokim poziomie życia duchowego i psycho-fizycznego.
Realizacja tego celu wiąże się ze swoistego rodzaju separacją, czyli absolutnym unikaniem współpracy na równorzędnym poziomie w istniejącymi już ruchami chrześcijańskimi, które nie propagują w prawidłowy sposób wartości, jakie wyznajemy. Realizując ten cel proponujemy istniejącym ruchom – zamiast równorzędnej współpracy – jurysdykcję apostolską.

Budujemy struktury

Zakładamy kościoły i tworzymy indywidualne służby wśród odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. Nadajemy zakładanym wspólnotom kościelnym charakter rodziny, objawienia Boga na ziemi i armii, czyli „koła ratunkowego” dla świata. Rozwijamy lokalne wspólnoty kościelne i dbamy o ich życiową kondycję.

Rozwijamy perspektywę proroczą

Zmierzamy do tego, by być coraz silniejszym głosem do Kościoła i tego świata. Ten „głos”, to publiczna informacja o tym, co Bóg mówi „teraz”.
Realizując ten cel:
– chronimy to, co osiągamy,
– wyznaczamy duchowy kierunek szeroko pojętego Kościoła w obecnym czasie,
– rozpoznajemy „czasy i pory”, czyli to, kiedy, gdzie i jak działać,
– prawidłowo określamy zjawiska duchowe i psychofizyczne w obecnym czasie,
– „sprawiedliwie osądzamy”, czyli prawidłowo oceniamy obecne działania szeroko pojętego Kościoła oraz światowych ruchów.

Zmieniamy pokrzywioną doktrynę

Diagnozujemy doktrynalne wypaczenia i wprowadzamy prawidłową doktrynę. Robimy to poprzez jej praktykowanie w codziennym życiu oraz tworzenie kanałów przekazu prawidłowej doktryny, tak by dotarła do szeroko pojętego Kościoła.
W praktyce:
– piętnujemy wykrzywiony obraz prawdy,
– prezentujemy prawidłowy obraz prawdy,
– prawidłowo wartościujemy i tłumaczymy Biblię,
– ustawicznie propagujemy prawidłowy obraz prawdy przez różnego rodzaju publikacje,
– tworzymy cykle tematycznych nauczań, które wyczerpują określone zagadnienia.